Championat
Här finns alla kennelns hundar, uppfödda och/eller ägda, som blivit champion.
Zelmaas Albin, SEVCh
Zelmaas Algot, SEUvCh
Zelmaas Argus, SEUvCh
Zelmaas Arja, SEUgvCh, SEVCh
Zelmaas Arro, SEUvCh
Zelmaas Basta, SEVCh SEUvCh
Zelmaas Ben Bella, SEVCh
Zelmaas Bixi, SEVCh
Zelmaas Brasse, SEVCh
Zelmaas Camillo, SEUvCh
Zelmaas Darja, SEUvCh
Zelmaas Deika, SEVCh SEUvCh
Zelmaas Douglas, SEUvCh
Zelmaas Essie SEUvCh
Zelmaas Evita, SEUgvCh
Zelmaas Fanny, SEUvCh SEVCh
Zelmaas Fatima, SEUvCh, SEVCh
Zelmaas Gaia, SEVCh, SEUvCh
Zelmaas Gruff, SEVCh
Zelmaas Herman, SEUvCh
Zelmaas Hugo Boss, SEUvCh SEVCh
Zelmaas Härja, SEUvCh
Zelmaas Ina, SEUdCh, SEJdCh
Zelmaas Isolde, SEVCh
Zelmaas Jeltsin, SEVCh
Zelmaas Jessie, SEUvCh, SEVCh
Zelmaas Jizza, SEUvCh SEVCh
Zelmaas Joker, SEVCh
Zelmaas Leo, SEUvCh
Zelmaas Livia, SEVCh
Zelmaas Lurifax, SEJdCh
Zelmaas Mandela, SEVCh
Zelmaas Milton, SEUdCh, SEJdCh
Zelmaas Mirja, SEVCh
Zelmaas Moltas, SEVCh
Zelmaas Nakota, SEVCh SEUvCh
Zelmaas Nikolaj, SEVCh
Zelmaas Ortega, SEUvCh, SEVCh
Zelmaas Orvar, SEVCh
Zelmaas Ossie, SEVCh, SEUvCh
Zelmaas Perón, SEUdvCh, SEVCh, SEJdCh
Zelmaas Pinoccio, NordJdCh
Zelmaas Prillan
, SEUdCh, SEJdCh
Zelmaas Quando, SEUvCh
Zelmaas Quantas, SEVCh
Zelmaas Quassio, SEVCh
Zelmaas Sacco, SEUvCh SEVCh
Zelmaas Tarja, SEUvCh
Zelmaas Torsten, SEUdCh FIUCh
Zelmaas Uscilla, SEVCh
Zelmaas Viktor, SEVCh
Zelmaas Wilda, SEVCh
Zelmaas Winston, SEVCh, SEJdCh
Zelmaas Vittra, SEUvCh
Zelmaas Xandra, SEVCh
Zelmaas Xantos, SEUdvCh SEVCh SEJdCh
Zelmaas Xilla, SEVCh
Zelmaas Zaida, SEVCh SEUvCh
Zelmaas Åskar, SEUvCh SEVCh

Knata, SEUvCh
Fäbodarnas S Zelmaasdotter, SEUvCh
Mikkels Märian, SEVCh
Tuvagårdens Ayla-Zelmaas, SEVCh