Zelmaas Brasse

SEVCh Zelmaas Brasse
SE45931/2010 VFSNM

e SUdvCh SJdCh SVCh
Carmodey Land Rover
S23957/2000 VFSNM

u SVCh
Mikkels Märian
S24992/2002 VFSNM

Född 2009-04-26

Ägare
Birgitta Thorén, Karlstad

Brasse blev spårchampion i juli 2013. Han klarade anlagsprovet galant när han var ett år, men tappade sedan lite av intresset för konstlade spår sedan han fått prova på riktiga eftersök. Men som 4-åring fick han upp intresset på nytt och klarade sina tre ettor på spår inom loppet av ett par veckor. På utställning har han very good i jaktklass.

SEUdvCh SEJdCh SEVCh
Carmodey Land Rover
S23957/2000 SN
NordJdCh EUW-96 Int&Nord&LUUdCh KBHV-96 NV-95 NordV-96 Stubbkärrs Qotten
S35239/93 SN
SEUdCh SEJdCh NJdCh
Alvastras Ajax
S383623/893 SN
SE&NUdCh SE&NJdCh IntUdCh SV-89 Stubbkärrs Carin
S31593/94 SN
Carmodey Kefallenia
S43147/95 SN
SEUdCh NUdCh SEJdCh
Måsebo Robinzon
D S44094/94 SN
SEUdCh NUdCh
Campilios Komma
S61481/88SN
SEVCh
Mikkels Märian
S24992/2002 SN
SEUgCh
Mikkels Magnus
S17660/98 SN
FiUgCh SEUgCh
Freckle-Face Born to Win
S35087/97 SN
Mikkels Mo-Snäppa
S59163/91 SN
VDHCh
Xandra vom Schwarzen Moor
S50672/2001 SN
 
LS-95
Sandor vom Frischhofsbach
VDHDTK9305926R
Orla vom Kroger Esch
VDHDTK9205078R
« Tillbaka