Zelmaas Leo
SU(v)Ch
Zelmaas Leo S53183/98 VFSNM

e
IntoNordU(v)Ch
Mikkels Mantjek
S55041/94 VFSNM

u
Zelmaas Gruffa
S24234/95 VFSNM

Född

1998-11-17

Död
2014-01-29

Ägare

Björn Palm, Bromma
 
Leo blev utställningschampion i maj 2001, på sin sjunde utställning. Han hade sedan tidigare också ett R-cacib. Under åren har han jagat en hel del, men det blev bara en start på drevprov i yngre år, och den gången hade han otur med dåliga väderförhållanden.
Leo blev drygt 15 år gammal.
NordUvCh IntUvCh
Mikkels Mantjek
S55041/94 SN
NordUdCh SEJdCh
Bissebo Vaz
S19103/93 SN
SEJdCh
Lärkaholms Trampas
S33278/83 SN
SEJdCh SEUdCh
Bissebo Hebe
S13692/90 SN
Mikkels Mo-Snäppa
S59163/91 SN
SEUdCh SEJdCh
Amper
S21809/81 SN
Mikkels Media
S32282/89 SN
Zelmaas Gruffa
S24324/95 SN
SEVCh
Zelmaas Ben Bella
S33544/91 SN
SEUgdCh SEVCh
Zelmaas Arja
S26164/89 SN
SEUdgdCh
Megalit's Judo
S249637/86 SN
SEUvCh
Zelmaas Darja
S62962/92
SEUvCh NOUvCh IntUvCh
Eldhästens Ånkel
S32751/91 SN
SEUvCh
Knata
S52515/86 SN
« Tillbaka