Vandringspriser


På Östsvenska Taxklubbens årsmöte 1998 blev det storslam i vandringspriser och poängpriser för Zelmaas kennel.

Här finns förtecknat de vandringspriser som kennelns hundar fått inteckning i, men också de vandringspriser som kenneln har skänkt till Östsvenska Taxklubbens olika evenemang.

 

Inteckningar i vandringspriser | Skänkta vandringspriser | Best in Zelmaas

 

Inteckningar i vandringspriser

Utställningar


Svartbäcksgårdens Vp

SUvCh Knata, Björklinge 1995
SEUvCh SEVCh Zelmaas Fanny, Storvreta 2022
Turck Diva MP
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, Veddesta 1996
SEUvCh Zelmaas Vittra, Ulriksdal 2014
SEUvCh Zelmaas Arro, Ulriksdal 2015
SEUvCh Zelmaas Vittra, Ulriksdal 2016
Gävleborgs Taxklubbs VP
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, Sala 1996
SUvCh Knatas MP
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, Stureby 1997
Alf vom Felsenhügels VP
SUvCh SVCh Zelmaas Fatima, Hassela 1997
Kennel Skuleskogens VP
SUvCh SVCh Zelmaas Fatima, Hassela 1997
Monica och Nils Thunwalls VP – Nypapokalen III
SJdCh SUdCh Zelmaas Ina, Stureby 2000
Zelmaas Milton, Kallhäll 2001
SJdCh SUdCh Zelmaas Ina, Kallhäll 2002
SU(d)Ch Zelmaas Prillan, Sollentuna, 2003
SU(d)Ch SJ(d)Ch Zelmaas Prillan, Älvsjö, 2004
Bockskallet´s Vandringspris
SJdCh Zelmaas Ina, Stureby 2000
Zelmaas Milton, Kallhäll 2001
Zelmaas Prillan, Sollentuna 2002
SJdCh SUdCh Zelmaas Ina, Kallhäll 2002
SU(d)Ch Zelmaas Prillan, Sollentuna, 2003
SU(d)Ch Zelmaas Prillan, Ulriksdal, 2003
SU(d)Ch SJ(d)Ch Zelmaas Prillan, Älvsjö, 2004
SU(d)Ch SJ(d)Ch Zelmaas Prillan, Ulriksdal 2004
Strops kennels VP
SEJdCh SEUdCh Zelmaas Ina, Kallhäll 2002
SEUvCh Zelmaas Vittra, Tullinge 2011
SEUvCh Zelmaas Vittra, Ulriksdal 2014
Erövrat för alltid 2014
Bothnia's VP
Zelmaas Sacco, Ågesta 2002
Sjustjärnans Valppris VP
Zelmaas Vittra, Älvsjö 2005
Wahlströms Glas AB Avelspris Vp
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie, Gävle 2006
Figaros Mp
SVCh Zelmaas Joker, Ulriksdal, 2007
SVCh Zelmaas Joker, Ulriksdal 2008
SVCh Zelmaas Joker, Ulriksdal 2009
Rondodrevets Vp
SvCh Zelmaas Winston, Ulriksdal, 2007
SUvCh Mikkels Muskas MP
SVCh Zelmaas Joker, Ulriksdal 2009
SEUvCh Zelmaas Vittra, Ulriksdal 2015
SEUvCh Zelmaas Vittra, Ulriksdal 2017
Ingabritt & Bertil Grennstams Vp
Zelmaas Denise, Visby 2011
Kennel Benedicts Vp
SEUvCh SEVCh Zelmaas Deika, Jälla 2012
Keepers Torsten och Ellenborg's Barons Vp
Zelmaas Argus, Uddevalla 2013
Barrskogens kennels Vp
Zelmaas kennel, Biby 2013
Veteranvasen
SEUvCh Zelmaas Vittra, Storvreta 2013
SEUvCh Zelmaas Vittra, Storvreta 2017
Bellomis VP
Zelmaas kennel, Ulriksdal 2014
Zelmaas kennel, Ulriksdal 2015
Zelmaas kennel, Ulriksdal 2023
Tranängens VP
SEVCh Zelmaas Ossie, 2021
Björklinge Energis VP
Zelmaas Ossie, Storvreta 2022

Spårprov

Bengt Törnbergs VP
SVCh Zelmaas Albin, Tillinge 1990
Zelmaas Bore, Härjarö 1993
SUvCh SVCh Zelmaas Fatima, Härjarö 1998
SVCh Zelmaas Joker, Härjarö 2000
SVCh Zelmaas Joker, Härjarö 2001
Brita o Arne Schultzbergs VP
Zelmaas Alfons, Tillinge 1990
Zelmaas Jessie, Härjarö 1997
Zelmaas Peggy, Härjarö 2001
Zelmaas Viktor, Härjarö 2005
Zelmaas Dante, Härjarö 2011
Zelmaas Essie, Härjarö 2012
Zelmaas Faxe, Härjarö 2013
Mariebergs Kamillos VP
SVCh Zelmaas Albin, Grinduga 1991
Skogsfältets VP - Veterantallriken
SUvCh Knata, ÖsvTK:s vårprov 1995
SugvCh SVCh Zelmaas Arja, ÖsvTK:s vårprov 1999
Arditos VP
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, Marieberg 1994
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, Åkersberga 1996
SVCh Zelmaas Joker, ÖsvTK:s höstprov 2002
Zelmaas Winston, ÖsvTK:s höstprov 2006
Klystorparnas VP - Jägarhornet
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, Åkersberga 1996
Veteranpokalen
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, ÖsvTK:s höstprov 1998
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, ÖsvTK:s höstprov 2000
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, ÖsvTK:s höstprov 2001
SVCh Zelmaas Ben Bella, ÖsvTK:s höstprov 2003
SVCh Zelmaas Ben Bella, ÖsvTK:s höstprov 2006
Erövrad för alltid 2006
Zelmaas kennels VP
SVCh Zelmaas Ben Bella, ÖsvTK:s vårprov 1997
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie, ÖsvTK:s vårprov 2007
Linus och Loppans Minne
Zelmaas Jeltsin, ÖsvTK:s vårprov 1998
Zelmaas Prillan, ÖsvTK:s vårprov 2002
Zelmaas Xandra, ÖsvTK:s vårprov 2007
Zelmaas Fanny, ÖsvTK:s vårprov 2014
Erövrat för alltid 2014
Qias Minnespris Vp
Zelmaas Jeltsin, ÖsvTK:s höstprov 1998
Fäbodarnas S Zelmaasdotter, ÖsvTK:s höstprov 2004
Zelmaas Xandra, ÖsvTK:s höstprov 2007
Zelmaas Deika, ÖsvTK:s höstprov 2011
Gimoskålen
SVCh Zelmaas Ben Bella, Gimo 2001
SVCh Zelmaas Ben Bella, Gimo 2003
Södermanlands Taxklubbs VP
Zelmaas Ortega, Biby 2002
SVCh SUvCh Zelmaas Zaida, Björkvik 2009
Spårbrädan - Upplands TK:s Vp
Zelmaas Prillan, ÖsvTK:s vårprov 2002
Zelmaas Basta, rörligt prov 2010
Bussahagens VP
SVCh Zelmaas Joker, ÖsvTK:s höst- och vårprov 2002
SVCh Zelmaas Ben Bella, ÖsvTK:s höst- och vårprov 2003
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie, ÖsvTK:s höstprov 2007
Erövrad för alltid 2008
Jan Åkerbergs Vp

Fäbodarnas S Zelmaasdotter, ÖsvTK:s höstprov 2003
Zelmaas Gusten, ÖsvTK:s höstprov 2014
Arjas Minne
SVCh Zelmaas Ben Bella, Härjarö 2005
SEVCh Mikkels Märian, Härjarö 2011
Julles Vp
SVCh Zelmaas Ben Bella, ÖsvTK:s vårprov 2006
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie, ÖsvTK:s vårprov 2007
Glorias Vp
SVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2007
SVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2009
SEVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2013
Erövrat för alltid 2014
Caritzas Vp
SVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2007
SVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2009
SEVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2013 (erövrat för alltid)
Lennart Sands Oljemålning Vp
SVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2007
SVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2009
SEVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2013
Fingerboskogens Valles Vp
SVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2007
SVCh Zelmaas Wilda, Hjortkvarn 2009
Erövrat för alltid 2014
Sixtens Minne
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie, Gimo 2008
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie, Gimo 2009
SEVCh Zelmaas Uscilla, Gimo 2013
SEVCh Zelmaas Uscilla, Gimo 2015
SEVCh Zelmaas Uscilla, Gimo 2016
SEVCh Zelmaas Uscilla, Gimo 2017
SEUvCh SEVCh Zelmaas Gaia, Gimo 2022
Arditos Elviras Vp
SVCh SUvCh Zelmaas Zaida, Björkvik 2009
Hallmans Vp
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie, ÖsvTK:s höstprov 2009
Alexis Mp
SUdvCh SVCh SJdCh Zelmaas Xantos, Västanbäck 2009
Zelmaas Vp
Zelmaas Deika, Gimo 2011
Zelmaas Märta, Gimo 2021
Zelmaas Nikolaj, Gimo 2022
Albins Vp
Zelmaas Faxe, Follingbo 2013
Kennel Chirribi's Vp
Zelmaas Faxe, Follingbo 2013
Rosels Vp
Zelmaas Faxe, Follingbo 2013
C-G Bandinges Mp
Zelmaas Gaia, Follingbo 2014
Kennel Stux Vp
Zelmaas Gaia, Follingbo 2014
Ruskabackens Veteranpris
SEVCh Zelmaas Uscilla, Härjarö 2014
SEUvCh SEVCh Campilios Eddas & SEUvCh SEVCh Rödhakens Qurtans Vp
SEVCh Zelmaas Brasse, hösten 2014
Klubbstånkan
SEVCh Zelmaas Uscilla, Gimo 2015
SEVCh Zelmaas Bixi, Gimo 2017
Zelmaas Katja, Gimo 2022
Kennel Flammulina's Vp
Zelmaas Isolde, Askersund 2016
Guldrikets kennels VP
SEVCh Zelmaas Bixi, Gimo 2017
Zelmaas Katja, Gimo 2022
Hunnabackens Vp
Zelmaas Isolde, Askersund 2018 höstprov
Zelmaas Isolde, Askersund 2019 vårprov
SEVCh Zelmaas Isolde, Askersund 2019 höstprov
SEVCh Zelmaas Isolde, Askersund 2020 (erövrat för alltid)
Hunnabackens Vp (nytt)
SEVCh Zelmaas Isolde och SEVCh Zelmaas Ossie, 2022
SEVCh Zelmaas Isolde, 2023
SvTK:s Jubileumspris Vp
Zelmaas Isolde, Askersund 2018
SEVCh Zelmaas Isolde, Askersund 2019
SEVCh Zelmaas Isolde, Askersund 2020
SEVCh Zelmaas Isolde och SEVCh Zelmaas Ossie, 2022
Örebro läns Dreverklubbs Vp
Zelmaas Isolde, Askersund 2018
SEVCh Zelmaas Isolde, Askersund 2019
SEVCh Zelmaas Isolde, Askersund 2020
SEVCh Zelmaas Isolde, 2023
ÖlTK:s Vp
Zelmaas Isolde, Askersund 2019
Max Vp
Zelmaas Faxe, Follingbo 2019
Ceasars Vp
Zelmaas Faxe, Follingbo 2019
Moltas höstpris
Zelmaas Faxe, Follingbo 2019
Zelmaas kennels VP
SEVCh Zelmaas Moltas, Gimo 2021
ÖlTK:s VP Jubileumspokalen
SEVCh Zelmaas Ossie, 2021
Hornet VP
Zelmaas Faxe, Follingbo 2023
Kalles Minne
Zelmaas Faxe, Follingbo 2023
ÖlTK SM-representant viltspår
SEVCh Zelmaas Isolde, 2018
SEVCh Zelmaas Isolde, 2019
SEVCh Zelmaas Isolde, 2020
SEVCh Zelmaas Isolde, 2021
SEVCh Zelmaas Ossie, 2023

Drevprov

Östsvenska Taxklubbens Drevpris
SVCh Zelmaas Perón, Hörningsholm 2002
Bockskallet's SUoJdCh Wallhamra Doc's MP
SUdCh SJdCh Zelmaas Milton, Hörningsholm 2002

Poängpriser

Bockskallet's Vp

SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, 14 poäng, 1998
SUdCh SJdCh Zelmaas Prillan, 10 poäng, 2003
SVCh Zelmaas Winston, 14 poäng, 2006
SVCh SJdCh Zelmaas Winston, 12 poäng, 2007
Lisas Skål
SUvCh SVCh Zelmaas Fatima, 36 poäng, 1998
SUdCh SJdCh Zelmaas Prillan, 30 poäng, 2003
SVCh SJdCh Zelmaas Winston, 39 poäng, 2007
Östsvenska Taxklubbens Poängpris
Zelmaas kennel, 96 poäng, 1998
Zelmaas kennel, 112 poäng, 2002
Zelmaas kennel, 104 poäng, 2006
Zelmaas kennel, 98 poäng, 2009
Zelmaas kennel, 70 poäng, 2012
Zelmaas Vp
SUgvCh SVCh Zelmaas Arja, 76 poäng, 1998
SUvCh SVCh Zelmaas Fatima, 106 poäng, 2000
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie, 97 poäng, 2003
SEUvCh Zelmaas Vittra, 144 poäng, 2011
SEUvCh Zelmaas Vittra, 126 poäng, 2012
SEUvCh Zelmaas Vittra, 120 poäng, 2013
SEUvCh Zelmaas Vittra, 118 poäng, 2014
Svenska Taxklubbens Jubileumsgryta Vp
Zelmaas kennel, 89 poäng, 1998
Zelmaas kennel, 96 poäng, 2006
Zelmaas kennel, 56 poäng, 2012
Zelmaas kennel, 63 poäng, 2013
SUoJdCh SVCh Rödhakens Ivers Mp
SJdCh SUdCh SVCh Zelmaas Perón, 2002
SVCh SJdCh SUkovCh Nolasjöns Jimbos Mp
SJdCh SUdCh SVCh Zelmaas Perón, 2002
Svenska Taxklubbens Mp
SJdCh SUdCh SVCh Zelmaas Perón, 2002
Sönnarönas kennels Vp
SJdCh SUdCh SVCh Zelmaas Perón, 2002
Kennel Vildmannens Vp
Zelmaas kennel, 41 poäng, 2002
Zelmaas kennel, 26 poäng, 2007
Ålands kenneldistrikts Vp
Zelmaas Torsten, 2004
Caspers Mp
SUdvCh SJdCh SVCh Zelmaas Xantos 2008
Pomparnas Vp
SEVCh Zelmaas Deika, 89 poäng, 2011
SEVCh SEUvCh Zelmaas Deika, 120 poäng, 2012
Zelmaas Gaia, 70 poäng, 2014
Zelmaas kennels Vp
Zelmaas kennel, 142 poäng, 2015
SvTK:s VP 100-årsskålen
Zelmaas kennel, 72 poäng, 2021
Hummelmoras kennels VP
SEUvCh SEVCh Zelmaas Gaia, 89 poäng, 2021
 
Till sidans topp

Skänkta vandringspriser - Utställning

SUvCh Knatas MP

Skänkt till minne av Zelmaas kennels stamtik SUvCh Knata till Östsvenska Taxklubbens sommar-utställning att utdelas till bästa tax, oavsett storlek och hårlag, som gått till pris på jaktprov efter fyllda sju år. Utdelades första gången 1997.
 
Skänkta vandringspriser - Spårprov

Zelmaas kennels VP

Skänkt till Östsvenska Taxklubbens vårprov att utdelas till provets bästa tax. Utdelades första gången 1996.
Zelmaas kennels VP
Skänkt till Upplands Taxklubbs vårprov att utdelas till provets bästa tax i anlagsklass. Utdelades första gången 2005.
Linus och Loppans Minne VP
Skänkt av Tobias Heldt till minne av Zelmaas Bore och SUvCh Zelmaas Darja till Östsvenska Taxklubbens vårprov till bästa tax under 18 månader. Utdelades första gången 1998.
Arjas Minne VP
Skänkt till Upplands Taxklubbs höstprov till minne av SUgvCh SVCh Zelmaas Arja till provets bästa tax över åtta år. Utdelas första gången på Härjaröprovet 2002.
Sixtens Minne
Skänkt till Upplands Taxklubbs vårprov till minne av SVCh Zelmaas Ben Bella (Sixten) till provets bästa tax över åtta år. Utdelas första gången på Gimoprovet 2008.
Zelmaas Jessies Minne
Skänkt till Östsvenska Taxklubben till minne av SEUvCh SEVCh Zelmaas Jessie att utdelas till årets klubbmästare på spårprov. Priset uppsatt till tävlan 2010.
 
Skänkta vandringspriser - Poängpris
Zelmaas VP
Skänkt till Östsvenska Taxklubben att under årsmötet utdelas till bästa avelstik räknat efter avkommornas sammanlagda resultat på utställningar och jaktprov under verksamhetsåret.
Utdelas första gången 1999.
Zelmaas kennels VP
Skänkt till Upplands Taxklubb för att under årsmötet utdelas till den uppfödare som under kvalifikationsåret kan tillgodoräkna sig mest poäng från uppfödningar på utställning och jaktprov. Första kvalifikationsår är 2015 och utdelas första gången på årsmötet 2016.
Vittras VP
Skänkt till Upplands Taxklubb för att under årsmötet utdelas till den ägare av avelstik som under kvalifikationsåret kan tillgodoräkna sig mest poäng från avkommor på utställning och jaktprov. Första kvalifikationsår är 2015 och utdelas första gången på årsmötet 2016.

BIZ – Best in Zelmaas - Zelmaas kennels eget poängpris, som utdelas årligen

Denna pokal får den Zelmaashund som samlar in mest poäng under året.

Priset utdelas varje år till den Zelmaastax som uppnått högst poäng enligt nedanstående tabell.
Den högsta meriten från varje grupp räknas. Vid lika poäng avgör jaktprovsmeriterna i ordningen drev, gryt, spår. Kenneln håller själv reda på poängen, så ansökan behöver inte göras. Priset, som består av en pokal, utdelas vid årets slut.
Hundar ägda av Zelmaas kennel deltar inte i tävlingen.
 

Utställning
Cert/ck 10
Exc. 8
V.g, plac i chkl, plac i vetkl 6
Good, oplac chkl, oplac vetkl 4
Suff. 2

Drevprov
D-cert 12
1:a 10
2:a 8
3:a 6

Grytprov
Godk grytjaktprov 12
Godk anlagsprov 10
Godk karaktär, apportering 6

Viltspårprov
1:a ökl 10
2:a ökl 8
3:a ökl 6
Godk anl 4

Tillägg 5 poäng för championat (utst, drev, gryt, spår).

BIZ 2023
Topp-3
Nikolaj, Ossie  25 p
Lurifax, Nakota 15 p
Pamina 14 p

BIZ 2022

Nakota 23 p

BIZ 2021
Ossie 23 p

BIZ 2020
Moltas 17 p

BIZ 2019
Isolde, 15 p

BIZ 2018
Jolo, 12 p

BIZ 2017
Hugo Boss, 28 p

BIZ 2016
Hugo Boss, 16 p

BIZ 2015

Gruff, 23 p

BIZ 2014
Essie, 23 p

BIZ 2013
Douglas, 23 p

BIZ 2012
Argus, Cajsa Cavat, Essie 14 p
   
BIZ 2011
Arro, 23 p

BIZ 2010

Bixi och Åskar, 19 p

BIZ 2009
Xantos, 26 p

BIZ 2008

Xantos, 38 p

BIZ 2007
Xantos 31 p

BIZ 2006
Winston, 35 p
 

Till sidans topp