Å-kullen

Zelmaas Åkerböna, 2 ½ år.
Född 2007-10-04

e Int&NordUvCh SVCh
Liza’s K-Pinocchio
S11441/2003 VFSNM

u SUvCh
Zelmaas Vittra
S68219/2004 VFSNM
 
 
Zelmaas Åke Modig S63508/2007 VFSNM 2:a ökl. Död 2022-07-18.
Zelmaas Åkerböna S63509/2007 SRSNM Ck, godk anl spår. Död 2020-09-11.
Zelmaas Ånja S63510/2007 VFSNM 1:a ukl. Död 2022-10-11.
Zelmaas Åsa-Hanna S63511/2007 SRSNM 1:a ukl. Död 2018-02-12.
Zelmaas Åsa-Nisse S63512/2007 VFSN Död 2022-05-17. 
Zelmaas Åskar S63513/2007 VFSNM SEUvCh, cacib, BIM, SEVCh. Död 2020-11-16.
 
Int&NordUvCh SVCh
Liza’s K-Pinocchio
S11441/2003 SN
SUvCh SVCh
Pinot del Lago Prile
S34143/96 SN
ITCh
Phyton’s Dansk
LIRBS017881
ITCh
Eviva del Lago Prile
LIRBS018275 NM
NVCh
Skuleskogens Dona Alicia
S35101/97 SN
IntUvCh NordUvCh
Mikkels Mantjek
S55041/94 SN
SUvCh SVCh
Skuleskogens Mata-Hari
S22376/93 SN
SUvCh
Zelmaas Vittra
S68219/2004 SN
SUvCh FINUCh SVCh SV-03 Ellensborg’s Jolo
S16522/2002 SN
EECh,FINUCh HUCh,IntUCh ROCh SV-01 Freckle-Face Leader FIN26809/99 SN
SUvCh NUvCh IntUdCh
Stalllyktans Ilona
S53264/93 SN
SUvCh SVCh
Zelmaas Jessie
S20625/97 SN
NordUvCh IntUvCh
Mikkels Mantjek
S55041/94 SN
SUvCh SVCh
Zelmaas Fatima
S15507/95 SN
« Tillbaka